top of page

Terms and Conditions

Gabi van den Broek Photography

KVK-number: 73898309

(dutch below)

When booking Gabi van den Broek as your photographer, you agree to accept and understand the terms and conditions below. 

Costs
- For price rates; contact Gabi van den Broek Photography through the contact sheet. If not clearly mentioned elsewise, the named prices are without taxes and without possible travel costs. As a standard the SFA rate list is used. 

- Gabi van den Broek Photography works with travel allowance, the rate of it will be discussed. By car the rate will be €0,27 per kilometer (incl. taxes). In this rate possible parking costs are included. If public transport wil be more convenient for both parties, ofcourse this will be preferred.

- Your pictures will be edited by the time you receive them. If you would like to have them re-edited (for example turning it black and white when you received it only in color or maybe some photoshopping) this will be rated €5,00/photo (taxes included). 

Payment(term)

- Payments to Gabi van den Broek Photography can go by cash or through bank. A cash payment should be paid directly after the job. If you will need change, you have to let your photographer know beforehand. With a cash payment you receive your invoice afterwards through e-mail. With a payment over bank, you will receive the invoice after the job through e-mail with a term of payment of 14 days. 

- Pictures can only be delivered after the payment is received by Gabi van den Broek Photography. 

- Preferably pick your payment method beforehand. 

Delivering

- Your pictures will be delivered without watermark, despite that you must handle the use of the pictures with care. More information about this at 'use of your pictures' below. 
- Your pictures will be delivered edited. 

- Your pictures will be delivered through WeTransfer, with this you will receive an e-mail with your download link when the pictures are ready. Attention! This download-link is only valid for 7 days. If you can't make it to download them in time, Gabi van den Broek Photography will send it to you once again. This one will also be valid for 7 days. If you still didn't download them in time after this term, it will cost €20,00 to receive a new one.

- Gabi van den Broek Photography aims to deliver your pictures within 14 days (in case the payment is received). No rights can be derived from this term.

Use of your pictures

- The pictures may be used for both private use (prints) as social media. However, when using the pictures on social media, you are required to credit Gabi van den Broek Photography.  On Facebook you can @Gabi van den Broek Photography (https://www.facebook.com/gabivandenbroekphotography/) and on Instagram naar @gabivandenbroek (https://www.instagram.com/gabivandenbroek/). Naming and/or tagging both serve.

- On the base of Auterswet you can't edit the pictures yourself: cropping, adding filters, photoshopping or other ways of altering is forbidden. When publishing photos on the internet/social media you must mention the name of the photographer. If you act in violation of the Copyright act, the photographer can claim compensation.

Cancellation

- It's possible to cancel your appointment, please at least 24 hours before the start of your appointment. Otherwise Gabi van den Broek Photography is unfortunately forced to charge half of the agreed amount of money. This does not apply for unforeseen circumstances such as illness or bad weather, then the appointment will be moved in consultation.

-In case of a wedding, a deposit of 40% of the agreed amount will be made. In case of cancellation, the deposit will not be refunded.

Promotion

- Gabi van den Broek Photography is free to use all pictures as for example promotional material on her website and social media. If you don't agree to this term, you have to let this be known beforehand. 

Gift vouchers

- Obviously, copying gift vouchers is not allowed.Copied gift vouchers will be considered invalid.

- A gift voucher is only valid when it's signed by Gabi van den Broek. 

- A gift voucher is valid until 12 months after issued, unless stated otherwise by Gabi van den Broek.

- Gift vouchers cannot be exchanged for cash and are non-refundable. 

Let op! Wanneer u een shoot boekt bij Gabi van den Broek Photography, gaat u automatisch akkoord met de hierbij genoemde algemene voorwaarden.

Kosten
- Voor prijzen; contact Gabi van den Broek Photography via het contactformulier. Indien er niet nadrukkelijk anders vermeld is, zijn alle genoemde prijzen exclusief btw en exclusief eventuele reiskosten. Als standaard wordt de tarievenlijst van SFA gebruikt.

- Gabi van den Broek Photography werkt met reiskostenvergoeding, de hoogte hiervan wordt echter in overleg bepaald, zodat de kosten voor u als klant zo laag mogelijk kunnen blijven. Met de auto wordt een reiskostenvergoeding van €0,27 per kilometer (incl. btw) in rekening gebracht. Dit bedrag is inclusief eventuele parkeerkosten.

- Uw foto's worden bewerkt afgeleverd, als u een verzoek heeft voor herbewerkingen (bijvoorbeeld een foto van kleur naar zwart/wit of andersom & eventuele photoshop), wordt hier een bedrag van €5,00 (incl. btw) per foto voor in rekening gebracht.

Betaling(stermijn)

- Betalingen aan Gabi van den Broek Photography kunnen contant of giraal worden gedaan. Een contante betaling dient te worden voldoen direct na de fotoshoot. Als u wisselgeld nodig heeft, dient u dit van tevoren aan te geven. Bij een contante betaling krijgt u de factuur achteraf via email. 

Bij een girale betaling krijgt u de factuur na de fotoshoot, de betalingstermijn voor uw factuur bedraagt 14 dagen.

- Foto's kunnen pas geleverd worden wanneer de betaling bij Gabi van den Broek Photography ontvangen is. 

- Vooraf graag aangeven op wat voor manier u wilt betalen. 

Levering foto's

- Uw foto's worden zonder logo geleverd, wel dient er zorgvuldig met het gebruik van de geleverde foto's om te gaan. Hierover vindt u meer onder het kopje 'Gebruik foto's' hier beneden. 
- Uw foto's worden bewerkt geleverd. 

- Uw foto's worden geleverd via WeTransfer, u krijgt hiervoor een email met de download-link. Let op! Deze download-link is 7 dagen geldig. Als u de bestanden niet op tijd downloadt, zal Gabi van den Broek Photography nog één keer een nieuwe link mailen. Ook deze is weer 7 dagen geldig. Als u de bestanden dan nog niet heeft gedownload, kunt u voor €20,00 een nieuwe download-link ontvangen.

- Gabi van den Broek Photography streeft ernaar om uw foto's binnen 14 dagen te leveren (mits de betaling is ontvangen). Aan dit termijn kunnen geen rechten worden ontleend. 

Gebruik foto's

- De foto's mogen gebruikt worden voor zowel privé gebruik (afdrukken) als sociale media. Wel wordt er bij gebruik van de foto's op sociale media naamsvermelding verwacht. Op Facebook mag er verwezen worden naar Gabi van den Broek Photography (https://www.facebook.com/gabivandenbroekphotography/) en op Instagram naar @gabivandenbroek (https://www.instagram.com/gabivandenbroek/). Op Instagram en Facebook kan er daadwerkelijk 'getagd' worden, op andere platformen volstaat het vermelden ook. 

- Op de grond van de Auterswet mag u de foto's zelf niet wijzigen: bijsnijden, kleurfilters gebruiken, photoshoppen of op andere manieren wijzigingen aanbrengen aan de foto's is verboden. Bij publicatie van foto's op internet/sociale media/etc dient u de naam van de fotograaf te vermelden. Als u in strijd handelt met de Auteurswet kan de fotograaf een schadevergoeding vorderen.

Annulering

- Annuleren kan, graag minimaal 24 uur voor aanvang van de fotoshoot anders is Gabi van den Broek Photography helaas genoodzaakt om de helft van het afgesproken bedrag in rekening te brengen. Dit geldt niet voor onvoorziene omstandigheden zoals ziekte of slecht weer, dan zal de fotoshoot in overleg verplaatst worden. 

-Bij een bruiloft wordt er een aanbetaling gedaan van 40% van het afgesproken bedrag. Bij annulering wordt de aanbetaling niet terugbetaald. 

Promotie

- Gabi van den Broek Photography is vrij om alle foto's als promotiemateriaal te gebruiken op bijvoorbeeld de website of sociale media. Wilt u dit niet, dan dient u dit van tevoren aan te geven.

Cadeaubon

- Uiteraard is het kopiëren van cadeaubonnen niet toegestaan. Deze zullen als ongeldig worden gezien.

- Een cadeaubon is alleen geldig met handtekening van Gabi van den Broek.

- Een cadeaubon is tot 12 maanden na uitgifte geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

- Een cadeaubon is niet in te wisselen voor geld en is niet-restitueerbaar.

bottom of page